Wietske Ester

Workshop 1.2/2.2: Stress bij ouders met een kind met autisme: hoe verder?

Inhoud workshop
In deze workshop staat de geestelijke en lichamelijke stress bij ouders met een kind met autisme centraal. Dit doen wij door (1) de resultaten van wetenschappelijk onderzoek hierover te laten zien, en (2) vanuit ervaringskennis te delen. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat moeders met een kind met een autismespectrumstoornis (ASS) een hogere sterfte hebben in vergelijking tot moeders met een kind zonder autisme (Fairthorne, 2014). Ook weten we dat ouders van een kind met autisme meer geestelijke en lichamelijke stress ervaren dan ouders van een gemiddeld ontwikkelend kind (Padden, 2017; van der Lubbe, 2022, Warreman 2023). Wat zijn de ervaringen van een moeder met kind met autisme? Sluit de huidige zorg goed aan bij deze groep ouders? Wat zou er, gezien deze wetenschappelijke kennis, verbeterd moeten worden? Hierover gaan we graag met u in discussie.

Sprekers
Wietske Ester werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij Sarr Autisme Rotterdam/Youz kinder- en jeugdpsychiatrie, en hiernaast als universitair hoofddocent bij LUMC-Curium.
Maryline Dannenburg is moeder van een kind met autisme.

 • 2

  Workshop 1.2

  Datum: 15 mrt 2024Tijd: 11:30 - 12:30 CET
  Stress bij ouders met een kind met autisme: hoe verder?
 • 2

  Workshop 2.2

  Datum: 15 mrt 2024Tijd: 14:15 - 15:15 CET
  Stress bij ouders met een kind met autisme: hoe verder?