Ruthie Werner

Uitreiking handreiking suicidepreventie bij jongeren met autisme

Inhoud
Op het congres wordt de handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met autisme officieel uitgereikt door Ruthie Werner. Aandacht voor suïcidepreventie specifiek bij jongeren met autisme is belangrijk omdat het risico op suïcide verhoogd is bij deze doelgroep. De handreiking is bestemd voor professionals in het hele jeugddomein (maar is zeker ook te kopiëren naar de volwassenzorg). In de handreiking wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat bij autisme specifieke risicofactoren zijn en hoe je hiermee om kan gaan, en waar je bij een veiligheidsplan en crisis rekening mee moet houden. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met professionals, jongeren met autisme die kamp(t)en met suïcidaliteit en naasten. Het document is een aanvulling op de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze. Een hulpverlener die de handreiking heeft gelezen om te toetsen op de leesbaarheid reageerde met ““Wat een eyeopener, deze handreiking. We zetten tijdens een crisis altijd meerdere collega’s in. Dat dit ook tot overprikkeling kan leiden is eigenlijk wel heel logisch, maar dat had ik even niet zo scherp.”

Spreker
Ruthie Werner is klinisch psycholoog/ psychotherapeut en werkt onder andere bij 113 zelfmoordpreventie. Hier is zij projectleider van het project “netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren”. Het hoofddoel van het project is om de suïcidepreventie binnen het jeugddomein te verbeteren door binnen het gehele domein een werkwijze toe te passen en in netwerken samen te werken. Hiertoe is de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze geschreven en zijn daarbovenop een aantal aanvullende handreiking geschreven. Deze zijn alle te vinden op deze webpagina.

  • 1, 2, 3, 4, 5

    Uitreiking handreiking suicidepreventie bij jongeren met autisme

    Datum: 15 mrt 2024Tijd: 15:50 - 15:55 CET