Dr. Tim Ziermans

Integratie van neuropsychologisch onderzoek naar autisme en psychose voor klinische doeleinden

Inhoud presentatie
Hoewel autisme en psychose doorgaans als verschillende condities worden beschouwd, delen zij een gezamenlijke diagnostische historie. Bovendien komen autisme & psychose onevenredig vaak samen voor en is er een gedeeltelijke overlap van kenmerken, zoals overgevoeligheid voor zintuigelijke waarnemingen en problemen met sociaal cognitieve vaardigheden. In recente jaren is er toegenomen wetenschappelijke interesse in deze gebieden van overlap en de potentiële impact daarvan op klinisch relevante uitkomsten zoals stemmingsklachten en kwaliteit van leven. Bij deze lezing wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar zowel unieke als gedeelde neuropsychologische kenmerken, en worden de belangrijkste kennislacunes op dat gebied belicht. De presentatie wordt afgesloten met diverse voorbeelden van lopende onderzoeksinitiatieven er tips om sociale cognitie goed in kaart te brengen op basis van het verzamelde advies van internationale experts.

Spreker
Tim Ziermans is Universitair Docent Klinische Neuropsychologie en hoofdonderzoeker bij het Dutch Autism & ADHD Research Center (d’Arc) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op het ophelderen van potentiële onderliggende neuropsychologische eigenschappen die bijdragen aan het ontstaan van psychopathologische verschijnselen, in het bijzonder voor psychose en autisme.

  • 1, 2, 3, 4, 5

    Integratie van neuropsychologisch onderzoek naar autisme en psychose voor klinische doeleinden

    Datum: 15 mrt 2024Tijd: 10:00 - 10:30 CET