arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma 2020

vrijdag 13 mrt

Wetenschappelijk programma

Chair: Hilde M. Geurts

08:00

Registratie en koffie

Wetenschappelijk programma

09:00

Welkom

Dr. Els Blijd-Hoogewys, The Netherlands

09:10

Nederlands Autisme Register

Sander Begeer, The Netherlands

09:50

Autism and happiness: from neurodiversity to neuroharmony

Dr. Peter Vermeulen, Belgium

10:20

Intermezzo

10:50

Koffiepauze

Wetenschappelijk programma

11:20

Emotion regulation and autism

Dr. Andrea Samson, Switzerland

12:00

It's Different for Girls: Autism and Gender

Dr. Felicity Sedgewick, UK

There is growing research showing that girls on the autism spectrum have different experiences to the stereotypes we hold about boys. This talk will summarise some of these key differences, and think about ways we can use this knowledge to better support autistic girls

Van 11:20 - 12:40 vinden een aantal workshops plaats in parallelronde 1

12:40

Lunch

Van 13:00 - 13:30 vinden de lunchpauze lezingen plaats

Wetenschappelijk programma

13:40

Plenair programma

Van 13:40 - 15:00 vinden een aantal workshops plaats in parallelronde 2

15:00

Koffiepauze

Wetenschappelijk programma

15:30

Uitreiking posterprijs

15:35

Hans Bogte lecture : The Dignity of Risk: Social and Economic inclusion, De-Stigmatization, and the Successes of Neurodiversity

Dr. Richard Grinker, USA

This lecture describes the cultural and historical threads that have brought us to the present, a time when societies throughout the world are challenging the stigma that has, for centuries, shadowed disabilities. We are acknowledging that developmental disabilities and mental illnesses are more common than we used to think, and that they affect us all – either individually or because of our relationships to others.
The de-stigmatization of autism epitomizes what Anthony Giddens calls the “third way” between socialism and capitalism. If capitalism created new kinds of people to be excluded, like “the disabled” and “mentally ill,” under new historical conditions capitalism can also facilitate inclusion. The growth in autism hiring programs suggests that inclusion and de-stigmatization of autism derive both from changing moral values but also the embrace of the capitalist ideal of individual autonomy and the dignity of individual risk-taking in a competitive marketplace.

Richard Grinker

Richard Grinker

16:15

Autism and sleep

Prof. Amanda Richdale, Australia

16:55

Afsluiting

vrijdag 13 mrt

Parallel Programma

Workshopronde 1 (11:20 - 12:40 uur)

Workshop 1.1 Autisme en extreem gedrag

Kirstin Greaves-Lord & Annemiek Landlust

Autisme en extreem gedrag?!

De vragen: Wat is extreem gedrag? Hoe kan dit tot stand komen? Wat zijn de gevolgen? En vooral; hoe ga je hiermee om? staan centraal in de workshop Autisme en extreem gedrag. De resultaten van het onderzoek Grip op Gedrag vanuit de Academische werkplaats Autisme (AWA) geven een theoretische achtergrond en praktijkvoorbeelden.

Disruptief gedrag komt regelmatig voor bij mensen met autisme en kan een grote invloed hebben op domeinen als opleiding en werk. Bovendien kan het voor de omgeving een grote opgave zijn om met dit gedrag om te gaan. Om stigma en beeldvorming te veranderen, zullen we naast theorie en onderzoeksresultaten ook het ‘extreme gedrag’ (en de onderliggende mechanismen!) van de deelnemers verkennen.

Annemiek

Annemiek Landlust

Kirstin

Kirstin Greaves-Lord

Workshop 1.2 Pivotal Response Treatment (PRT) voor kinderen en jongeren met autisme: wat werkt?

Manon de Korte & Iris van den Berk-Smeekens

Pivotal Response Treatment voor kinderen en jongeren met autisme: wat werkt?

Autisme kenmerkt zich door problemen in de sociale interactie en communicatie. Pivotal Response Treatment (PRT) is een behandeling die zich richt op deze kernproblematiek. Door te focussen op de kern (o.a. motivatie voor contact en initiatiefname), kunnen vaardigheden op een breder ontwikkelingsgebied eveneens worden gestimuleerd. Door ouders en leerkrachten te betrekken in de behandeling wordt de generalisatie van vaardigheden in dagelijkse situaties bevorderd.

Hoewel eerdere studies veelbelovende resultaten laten zien, is er weinig bekend over 1) het effect van PRT bij verschillende leeftijdsgroepen en 2) factoren die bijdragen aan de effectiviteit. De inzet van robotica kan de motivatie voor sociale communicatie bij kinderen met autisme vergroten en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor de behandeling. Daarnaast zou de inzet van een oudergroep in de behandeling kunnen zorgen voor een versterkend leereffect, waarbij ouders ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Door middel van drie grote studies binnen Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie proberen we antwoord te krijgen op deze vragen.

De resultaten van de studies zullen besproken worden om meer inzicht te krijgen in het effect van PRT bij verschillende leeftijden en welke factoren bijdragen aan een succesvolle behandeling.

Iris van den Berk

Iris van den Berk-Smeekens

Korte, de, Manon1

Manon de Korte

Workshop 1.3 EMDR en ASS

Ella Lobregt - van Buuren & Liesbeth Mevissen

Voetangels en klemmen in de behandeling van getraumatiseerde en gedereguleerde mensen met autisme.
Aan de hand van complexe cases wordt gezocht en getoond hoe deze te hanteren en stappen verder te komen.

Traumatische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan worden regelmatig over het hoofd gezien bij mensen met ASS. Tegelijkertijd lopen zij een verhoogd risico op het (herhaald) meemaken van traumatische gebeurtenissen. Onderdiagnostiek en onderbehandeling van traumagerelateerde klachten leiden niet zelden tot toename van complex gedrag bij degene met autisme en tot handelingsverlegenheid van de omgeving. In de workshop zetten we kort de feiten rondom traumabehandeling bij mensen met ASS, zowel met als zonder een verstandelijke beperking, op een rij. We gaan kijken naar een casus van een iemand met trauma, autisme, verstandelijke beperking en complex gedrag, waarbij het lukt om tot meer heling te komen. En we bespreken de ‘lessons learned’ van een complexe casus van een begaafde jonge vrouw met ASS waarbij traumabehandeling niets uithaalt. Daarnaast is er ruimte voor gesprek. Doel is het vergroten van ’awareness’ van de (impact van) trauma en het delen van inzichten hoe traumabehandeling bij vastgelopen mensen met autisme zo in te bedden en vorm te geven dat er meer kans van slagen is op beweging.

Liesbeth Mevissen

Liesbeth Mevissen

Ella Lobregt

Ella Lobregt

Workshop 1.4 Leraren als medebehandelaars: een gedragstherapeutische insteek

Marianne van der Horn, Marjan Neef & Anne Smit

Van ongewenst naar gewenst gedrag in de klas

In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met gedragsproblemen in de klas. Hierbij analyseren we de functie van gedrag. We gebruiken een gedragstherapeutische aanpak om gewenst gedrag uit te lokken en in stand te houden. Je gaat zelf aan de slag met twee casussen, voornamelijk gericht op het regulier basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Aan het eind van de workshop weet je hoe je van ongewenst naar gewenst gedrag gaat met een SGG-schema en hoe ‘klein’ je eigenlijk moet kijken naar de situatie.

 

Marianne van der Horn

Marianne van der Horn

Marjan Neef

Marjan Neef

Anne Smit

Anne Smit

Lunchpauzelezingen (13:00 - 13:30 uur) door autisme ervaringdeskundigen

Lunchpauzelezing 1 Opgroeien met autisme, Judith Visser deelt haar ervaringen.

Judith Visser

Judith Visser is schrijver. Zij schreef tot op heden twaalf boeken en won hiermee verschillende prijzen. Haar meest recente werk is de bestseller Zondagskind, waarin ze haar eigen jeugd beschrijft; ze heeft het syndroom van Asperger. Met Zondagskind won Judith de Hebban Literatuurprijs 2018. Door het RTL4-programma “Koffietijd” werd het uitgeroepen tot Boek van de Maand. De roman werd tevens in Duitsland uitgegeven, onder de titel Mein Leben als Sonntagskind.
Haar nieuwste boek Zondagsleven, over autisme in relaties en op de werkvloer, verschijnt in het najaar van 2020.
Judith is samen met haar wolfhond Yuriko ambassadeur van Hulphonden voor Autisme.

Bezoek voor meer informatie haar website: www.judithvisser.nl

Lunchpauzelezing 2 RE_SPECTRUMVROUWEN

Simone Mac-Donald

De lezing gaat over wat het betekent om als vrouw autisme te hebben, met wat voor uitdagingen je te maken kan krijgen, maar ook over de unieke eigenschappen, talenten en de kracht van deze vrouwen.

Hoe te functioneren in deze onlogische maatschappij?

De (neurotypische) wereld vraagt ons om mee te bewegen naar hun referentie kader van wat ‘normaal” zou moeten zijn.
Maar we denken nu eenmaal anders, kijken anders en hebben op een andere manier interactie met de wereld.

Vrouwen met autisme hebben vaak veel doorzettingsvermogen en gedragen zich zoals ze denken dat het hoort (het zogenoemde camoufleren) en proberen aan verwachtingen te voldoen.

Maar ook niet onbelangrijk is het stigma waarmee je vaak te maken krijgt als je een autisme diagnose hebt.

foto Macdonald

Simone Mac-Donald

Lunchpauzelezing 3 Autist in real life

Jasper Wagteveld

Jasper Wagteveld heeft inmiddels 25 jaar een ASS diagnose. In deze 23 jaar heeft hij een waaier aan therapieën en benaderingen meegemaakt. Deze ervaringen, samen met de overtuiging dat de beeldvorming over autisme eerlijker moet in Nederland, hebben Jasper geïnspireerd tot het ontwikkelen van een eigen workshop: autist in real life.

Jasper Wagteveld

Jasper Wagteveld

Lunchpauzelezing 4 Autisme zonder genialiteit

Willem Vissers

Lunchpauzelezing 5 The theory of the double empathy problem

Damian Milton, UK

Embedded within diagnostic criteria for autism is the idea that autistic people have impaired social understanding. A number of psychological theories suggest autistic people have a deficit in empathising with others or in ‘theory of mind’. It is certainly true that autistic people, particularly when young, can struggle to process and understand the ‘quick-fire’ social interactions which many non-autistic people take for granted. Yet to what extent do such interactions require empathy? To what extent do non-autistic people acquire a ‘theory of autistic mind’? Where does the ability to predict the thoughts and actions of others reside? This presentation reflects upon the concept of empathy in relation to autistic people and their interactions with non-autistic people. According to the theory of the ‘double empathy problem’, these issues are due to a breakdown in reciprocity and mutual understanding that can happen between people of very differing dispositions.

Damian Milton

Damian Milton

Workshopronde 2 (13:40 - 14:20 uur)

Workshop 2.1 Autisme en extreem gedrag

Kirstin Greaves-Lord & Annemiek Landlust

Autisme en extreem gedrag?!

De vragen: Wat is extreem gedrag? Hoe kan dit tot stand komen? Wat zijn de gevolgen? En vooral; hoe ga je hiermee om? staan centraal in de workshop Autisme en extreem gedrag. De resultaten van het onderzoek Grip op Gedrag vanuit de Academische werkplaats Autisme (AWA) geven een theoretische achtergrond en praktijkvoorbeelden.

Disruptief gedrag komt regelmatig voor bij mensen met autisme en kan een grote invloed hebben op domeinen als opleiding en werk. Bovendien kan het voor de omgeving een grote opgave zijn om met dit gedrag om te gaan. Om stigma en beeldvorming te veranderen, zullen we naast theorie en onderzoeksresultaten ook het ‘extreme gedrag’ (en de onderliggende mechanismen!) van de deelnemers verkennen.

Annemiek

Annemiek Landlust

Kirstin

Kirstin Greaves-Lord

Workshop 2.2 Consultaties bij complexe casuïstiek

Heleen van der Pijl & Rachel de Groot

Workshop 2.3 EMDR en ASS

Ella Lobregt - van Buuren & Liesbeth Mevissen

Voetangels en klemmen in de behandeling van getraumatiseerde en gedereguleerde mensen met autisme.
Aan de hand van complexe cases wordt gezocht en getoond hoe deze te hanteren en stappen verder te komen.

Traumatische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan worden regelmatig over het hoofd gezien bij mensen met ASS. Tegelijkertijd lopen zij een verhoogd risico op het (herhaald) meemaken van traumatische gebeurtenissen. Onderdiagnostiek en onderbehandeling van traumagerelateerde klachten leiden niet zelden tot toename van complex gedrag bij degene met autisme en tot handelingsverlegenheid van de omgeving. In de workshop zetten we kort de feiten rondom traumabehandeling bij mensen met ASS, zowel met als zonder een verstandelijke beperking, op een rij. We gaan kijken naar een casus van een iemand met trauma, autisme, verstandelijke beperking en complex gedrag, waarbij het lukt om tot meer heling te komen. En we bespreken de ‘lessons learned’ van een complexe casus van een begaafde jonge vrouw met ASS waarbij traumabehandeling niets uithaalt. Daarnaast is er ruimte voor gesprek. Doel is het vergroten van ’awareness’ van de (impact van) trauma en het delen van inzichten hoe traumabehandeling bij vastgelopen mensen met autisme zo in te bedden en vorm te geven dat er meer kans van slagen is op beweging.

Liesbeth Mevissen

Liesbeth Mevissen

Ella Lobregt

Ella Lobregt

Workshop 2.4 Sociale inclusie en kinderen met autisme

Carolien Rieffe