arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Posterprijs

Ook dit keer kan weer op een laagdrempelige wijze kennis en ervaring worden uitgewisseld tijdens de posterpresentaties.
Wij nodigen u van harte uit om een abstract in te dienen. Hiermee is een posterprijs te winnen!

Dien uw abstract hier in, of via onderstaande button.

De geaccepteerde posters zullen online worden geplaatst in PDF formaat op een gesloten pagina op deze website, en de winnaar krijgt de mogelijkheid zijn/haar poster tijdens het congres online te presenteren.

Abstract deadline 20 februari 2021

Voorwaarden voor het inzenden:

  • Abstracts mogen in het Nederlands en Engels worden aangeleverd en moeten zijn gebaseerd op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.
  • De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 500 woorden en bevat de volgende onderdelen: Inleiding, Methode, Resultaten en Discussie.
  • U bent in de gelegenheid de poster te presenteren tijdens het 21e Nationaal Autisme congres, op 18 maart 2022.
  • Uw inzending is uiterlijk op 20 februari ingezonden.

Inzenders horen uiterlijk begin maart terug of het ingediende abstract is geaccepteerd voor het verzorgen van een posterpresentatie.
Na beoordeling door de abstract commissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een virtuele mondelinge presentatie te verzorgen