Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij: 

- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
- Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
- Accreditatiebureau - FGzPt klinisch psycholoog & klinisch neuropsycholoog 
- NIP - Eerstelijnspsychologie NIP
- ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
- Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog 
- Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)