Accreditatie


Voor het 18e Nationaal Autisme Congres is accreditatie toegekend door:
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) - met 6 punten
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - met 6 punten
- Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals - met 6 punten
 *Scholing Geriatrie-Gerontologie
 *Scholing GGZ
 *Scholing Jeugdverpleegkunde
 *Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg
- Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) - met 6 punten
- ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) - met 5.5 punten
- Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
met 6 punten voor herregistratie, 1 punt voor opleiding - behandeling, 1 punt voor opleiding - diagnostiek en 1 punt voor opleiding - overige taken 
- Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) - met 6 punten

Voor het 18e Nationaal Autisme Congres wordt accreditatie aangevraagd bij:  
- NIP - Eerstelijnspsychologie NIP