arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Op vrijdag 18 maart 2022 heeft alweer de 21e editie van het Nationaal Autisme Congres plaatsgevonden, in de vorm van een online congres.

Locatie

Het congres vindt online plaats. U kunt dus eenvoudig vanuit thuis deelnemen of op uw werk achter de laptop!

Congrestaal

Het wetenschappelijk programma bestaat uit Engelstalige lezingen. Voor het parallelprogramma geldt dat voordrachten met een Engelse titel worden gehouden in de Engelse taal en voordrachten met een Nederlandse titel in de Nederlandse taal.

Doelgroep en accreditatie

Doelgroep 
Psychiaters, psychologen, pedagogen, neurologen, kinderartsen, arbeidstrainers, jeugdartsen, groepsleiders, leerkrachten, orthopedagogen, logopedisten, schoolartsen, therapeuten en verpleegkundigen zijn allen van harte welkom!

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) geaccrediteerd met 6 punten
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) – geaccrediteerd met 7 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – geaccrediteerd met 7 punten
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – geaccrediteerd met 6 punten
  • ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici – scholing logopedisten) – geaccrediteerd met 6 punten 
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) – geaccrediteerd met 6 punten
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog geaccrediteerd met 6 punten (herregistratie) / 1 punt (opleiding behandeling/diagnostiek/overige taken)
  • NIP – Eerstelijnspsychologie NIP – geaccrediteerd met 7 punten