arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Op 19 maart 2021 zal alweer de 20e editie van het Nationaal Autisme Congres plaatsvinden. Om wille van COVID-19 is het helaas niet mogelijk om live bij elkaar te komen op een mooie locatie in het land, maar nodigen wij u virtueel uit!

Locatie online

Thuis of op uw werk achter de laptop!

Congrestaal

Het wetenschappelijk programma bestaat uit Engelstalige lezingen. Voor het parallel programma geldt dat voordrachten met een Engelse titel worden gehouden in de Engelse taal en voordrachten met een Nederlandse titel in de Nederlandse taal.

Doelgroep en accreditatie

Doelgroep en accreditatie
Psychiaters, psychologen, pedagogen, neurologen, kinderartsen, arbeidstrainers, jeugdartsen, groepsleiders, leerkrachten, orthopedagogen, logopedisten, schoolartsen, therapeuten en verpleegkundigen zijn allen van harte welkom! Accreditatie is toegekend door:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 5 punten
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 7 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 6 punten
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 6 punten
  • ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici) 6,5 punt 
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 6 punten
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog 6,5 punt 
  • NIP – Eerstelijnspsychologie NIP 6,5 punten