arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor het 20e Nationaal Autisme Congres zal accreditatie aangevraagd worden bij bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • NIP