arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

19e Nationaal Autisme Congres

22 maart 2019

De Doelen, Rotterdam

Beste collega’s,
Graag verwelkomen wij u op het 19e Nationaal Autisme Congres, op vrijdag 22 maart 2019 in De Doelen in Rotterdam.

Er is een mooi gevarieerd programma met boeiende presentaties door vooraanstaande nationale en internationale sprekers. Zo is er in het wetenschappelijk programma aandacht voor het brein, sensoriek, empathie en camoufleren van ASS-symptomen, maar ook voor ‘hot topics’ zoals genderdiversiteit en suïcidaliteit. Naast het wetenschappelijke programma worden parallel praktische workshops en lunchlezingen aangeboden. Er is dan aandacht voor thema’s als vroegdetectie, eetproblematiek, sociale vaardigheden, seksualiteit, stemmen horen en dopamine. En er komen dit jaar drie ASS-ervaringsdeskundigen hun ervaringen en inzichten delen.

Daarnaast zullen er in 2019 ook weer onderzoeksposters gepresenteerd worden. Daarin kunt u de laatste onderzoeksbevindingen rondom autisme lezen. Bij deze dan ook een oproep aan onderzoekers om hun researchproject hiervoor in te dienen. Net als vorig jaar is er weer een posterprijs à 250 Euro te winnen.

Dus … kom en laat u inspireren, want het wordt een interessante dag.

Wij hebben er al veel zin in!

Namens de congrescommissie,

Dr. Els Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog, INTER-PSY, organisator NAC
Em. Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes, orthopedagoog, Universiteit Leiden
Dr. Bram Sizoo, psychiater, Dimence, Centrum Ontwikkelingsstoornissen

Met dank voor advies van Prof. dr. Carolien Rieffe, Prof. dr. Hilde Geurts & dr. Kirstin Greaves-Lord.

Locatie

De Doelen
Kruisplein 40
3012 CC Rotterdam